Blue wallpaper.jpg

Shop 04, Tower G Sunrise Riverside - Nguyen Huu Tho Street - Phuoc Kien - Nha Be - Saigon
 

028 - 628 - 74595
028 - 628 - 74586

Chau Pham 

Mobile:

0908.445.320 (Click to call)

 

 

Email:

phamhoangchau@yahoo.com

Phone Logo.png
Viber logo.png
  • Facebook
Dongnam IK Garment Accessories
Rivet.jpg
Buckle 2.jpg
Metal button 2.jpg
Palem JPG.jpg
Collar Pad.jpg
String Pin.jpg
05. TAPES
WB05.jpg
Cotton tape.jpg
Zipper 3.jpg
Reversible Zipper.jpg
Elastic Band.jpg
Elastic Thread 2.jpg
Rubber Tape.jpg
08. PACKAGED ACCESSORIES
Hanger Covering.jpg
Plastic Clip jpg.jpg
Papers.jpg
Hanger.jpg
English poster.tif
CertFreeNicken.png
Please contact us at

Địa chỉ

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

Điện thoại

Email

Click to call

  • Facebook

© 2012 BY DONGNAM I.K