Hook & eyes (Fe/Cu, free Nickel)

HNE-46

ø 6 mm

HNE-47

ø 8 mm

HNE-48

ø 10 mm

HNE-49

ø 12 mm

HNE-01.jpg

HNE-01

HNE-02.jpg

HNE-02

HNE-50

ø 15 mm

HNE-03.jpg

HNE-03

HNE-04.jpg

HNE-04

HNE-05.jpg

HNE-05

HNE-09.jpg

HNE-09

HNE-13.jpg

HNE-13

HNE-17.jpg

HNE-17

HNE-06

HNE-07

HNE-08

HNE-10

HNE-11

HNE-12

HNE-15.jpg

HNE-14

HNE-15

HNE-18

HNE-16

HNE-19

HNE-20

HNE-21

HNE-23

HNE-24

HNE-26

HNE-27

1.1.jpg
1.2.jpg

HNE-22

HNE-25

HNE-28

1.3.jpg
1.4.jpg

HNE-29

HNE-30

TC 30 - R 20

NC 40 - R 28

HNE-31

TC 25 - R 15

NC 32 - R 22

HNE-32

TC 15 - R 12

NC 23 - R 28

HNE-33

T ⌀ 32

N ⌀ 43

1.5.jpg

HNE-34

TC 38 - R 22

NC 50 - R 35

HNE-35

TC 32 - R 12

NC 42 - R 21

1.7.jpg

HNE-36

TC 23 - R 13

NC 32 - R 20

HNE-37

C 45 - R 20

HNE-38

C 38 - R 22

10.1.jpg

HNE-39

10.2.jpg

HNE-40

HNE-41

HNE-42

10.5.jpg

HNE-43

10.6.jpg

HNE-44

HNE-45

#Móc cài áo #Hook and eyes #không chì #không Nickel #Sewing Hook and Eyes #Hook and eyes fasteners #Phụ liệu may #Garment accessories

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

Click để gọi

  • Facebook

© 2012 BY DONGNAM I.K