(Fe/ Cu/ Al)

EYE-42

EYE GAI T10 - N18

EYE-43

EYE T7 x N13.5

EYE-44

T 7 - N 14

EYE-45

PEYE T10 - N20

EYE-01

T 4,6/ N 7/C 4

EYE-04

T 7 x N 12 x C 5

EYE-07

T 21 x N 30 x C 5

EYE-10

T 9 x N 20 x C 5

EYE-13

T 15 x N 22 x C 5

EYE-02

T 5x N 10xC 5

EYE-05

T 8.6 x N 14 x C 5

EYE-08

T 22 x N 30 x C 5

EYE-11

T 5.6 x N 9 x C 4

EYE-14

T 18 x N 24 x C 6

EYE-03

T 6.4 /N 11xC 5

EYE-06

T 10 x N 17 x C 5

EYE-09

T 3 x N 4 x C 3

EYE-12

T 12 x N 22 x C 5

EYE-15

T 7 x N 14 xC 5

EYE-16

T 5.2 x N 9 x C 4

9.jpg

EYE-17

ø 10 mm

10.jpg

EYE-10: 4.6 mm

13.jpg

EYE-08: 4.6 mm

EYE-09: 4.6 mm

11.jpg

EYE-11: 4.6 mm

14.jpg
12.jpg

EYE-12: 4.6 mm

15.jpg

EYE-13: 4.6 mm

EYE-14: 4.6 mm

EYE-15: 4.6 mm

16.jpg

EYE-16: 4.6 mm

19.jpg

EYE-19: 4.6 mm

17.jpg

EYE-17: 4.6 mm

20.jpg

EYE-20: 4.6 mm

18.jpg

EYE-18: 4.6 mm

21.jpg

EYE-21: 4.6 mm

22.jpg

EYE-32

ø 4.6 mm

23.jpg

EYE-23: 4.6 mm

24.jpg

EYE-24: 4.6 mm

EYE-35

ø 5.6 mm

EYE-36

ø 7 mm

EYE-37

ø 8.6 mm

EYE-38 

(⌀ 16 - 23)

EYE-39 

(T14 - N23)

EYE-40 

(⌀ 6,8 - 12)

EYE-41

#Mắt cáo #Eyelet #mắt cáo sắt #mắt cáo đồng #mắt cáo nhôm #mắt cáo inox
#steel eyelet #copper eyelet #aluminium eyelet #inox eyelet #Phụ liệu may #Garment accessories

Địa chỉ

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

Điện thoại

Email

Click to call

  • Facebook

© 2012 BY DONGNAM I.K