FACE MASK ELASTIC BAND

DÂY THUN KHẨU TRANG

ME - 01

NYLON + SPANDEX 5MM for N-95 face mask

ø 4 mm

ME - 02

ø 3,5 mm

ME - 03

ø 2-5 mm spandex

ME - 04

 ø 2-5 mm spandex

ME - 05

 ø 8 mm spandex

ME - 06

 ø 9 mm

English poster.tif
Keywords
#Thun khẩu trang #Face mask elastic band #Thun dẹt khẩu trang y tế #Phụ liệu may #Garment accessories #Elastic and tie for face mask #Elastic ear loop face mask #Elastic string face mask #Thun khẩu trang N95 #N95 face mask elastic band #Phụ liệu may #Garment accessories

Địa chỉ

Số 04 tháp G Sunrise Riverside - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiển - Nhà Bè - TPHCM

Điện thoại

Email

Click to call

  • Facebook

© 2012 BY DONGNAM I.K